Objectius

L’Associació de Viola de Roda de Catalunya té com a missió principal la preservació, promoció i difusió del patrimoni musical relacionat amb la viola de roda a Catalunya. Això inclou activitats com:

  1. Conservació del Patrimoni: Documentació i conservació de partitures, instruments històrics i altres elements vinculats amb la tradició de la viola de roda a Catalunya.
  2. Educació: Organització de tallers, classes magistrals i altres activitats educatives per promoure el coneixement i les habilitats relatives a la viola de roda.
  3. Recerca i Estudi: Foment de la investigació sobre la història, les tècniques i les tradicions musicals de la viola de roda, amb l’objectiu de mantenir viva aquesta forma única d’expressió artística.
  4. Promoció: Organització de concerts, festivals i altres esdeveniments per difondre la música de viola de roda tant a Catalunya com a nivell internacional.
  5. Foment de la Comunitat: Creació d’una xarxa de músics, estudiants, aficionats i altres interessats en la viola de roda, fomentant la interacció i l’intercanvi d’experiències.
  6. Col·laboració Cultural: Establiment de col·laboracions amb altres organitzacions culturals i musicals per enriquir el panorama musical català amb l’aportació única de la viola de roda.

A través d’aquestes iniciatives, l’Associació de Viola de Roda de Catalunya contribueix activament a mantenir viva i vibrant la rica tradició musical de la viola de roda a Catalunya.